Tjenester


Teknisk prosjektledelse

Noen ganger må et prosjekt gjennomføres uten at oppdragsgiver har tid, kapasitet eller kompetanse til å lede arbeidet på egen hånd. AMTEK AS har lang erfaring innen prosjektledelse av tekniske prosjekt og ivaretar rollen prosjektleder på oppdrag fra oppdragsgiver.


Systemintegrator

Er du leverandør i et prosjekt og har ansvaret for tekniske leveranser? Har byggeherre stilt krav til at prosjektet skal gjennomføres iht. NS3935? I så fall trenger du en systemintegrator som ta ITB-ansvaret på leverandørsiden av prosjektet og koordinerer ITB-arbeidet opp mot byggherres ITB-ansvarlig. AMTEK AS fyller gjerne systemintegrator-rollen i ditt prosjekt opp mot byggherre iht. NS3935 og NS6450.


Testansvarlig

Skal du overta eller overlevere tekniske anlegg i et prosjekt uten dedikert ITB-rolle? AMTEK AS kan bistå med planlegging og gjennomføring av funksjonstester og fullskalatester ifm med overlevering uavhengig om vi har vært engasjert tidligere i prosjektet eller ikke. Å teste tekniske anlegg grundig slik at avvik kan utbedres før overlevering er en vinn-vinn situasjon både for byggherre og leverandør.


Teknologirådgivning

Skal du bygge et nytt bygg eller oppgradere utdaterte eksisterende system? Hvilket SD-anlegg skal du velge? Hvilke kommunikasjons-protokoller er fremtidsrettet? Hvordan kan du få et "smart bygg"? AMTEK AS er oppdatert på seneste bygningsteknologi både gjennom prosjekter og ifm. tilhørigheten til Proptech Bergen. Vi ivrer etter å hjelpe oppdragsgivere til å ta de rette valgene i fohold til sine faktiske behov og framtidsvisjoner.


ITB-ansvarlig

Er du byggherre og skal gjennomføre en anskaffelse med tekniske grensesnitt? AMTEK AS bistår deg gjerne i rollen som ITB-ansvarlig (iht NS3935) og er byggherres representant i koordineringen av ITB opp mot leverandører og prosjekterende i byggeprosjekter.


Teknisk byggeledelse

I teknisk komplekse prosjekt kan det være behov for å ha teknisk kompetanse tilgjengelig lokalt på byggeplass. AMTEK AS bistår byggherrer og entreprenører i rollen som teknisk byggeleder. Denne rollen kan med fordel kombineres med rollen systemintegrator.

unsplash